การจำแนกสายพันธุ์สุนัข Archive

การจำแนกสายพันธุ์สุนัข

  การจำแนกสายพันธุ์สุนัข การจำแนกสายพันธุ์สุนัขอาจแบ่งตามลักษณะรูปร่างและรูปทรงภายนอก โดยไม่จำเป็นต้องรู้จักนิสัยหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งจำแนกพันธุ์สุนัขโดยพิจารณาจากขนาดรูปร่างของสุนัข ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่นั้น เป็นสิ่งแรกในการจำเเนกเเยกเเยะเเต่ละสายพันธุ์ออกจากกัน แล้วจึงพิจารณาเรื่องรูปทรงของหัวว่ามีลักษณะเช่นไร ทั้งกลม ยาว หรือสี่เหลี่ยม พร้อมกับลักษณะของใบหู ที่มีทั้งยาว ตั้ง หรือสั้น และสุดท้ายคือ ลักษณะของขน ว่ามีขนสั้น ขนยาว หรือขนลวด ซึ่งจากวิธีการ ดังกล่าว สุนัขพันธุ์ต่างๆ ก็จะได้รับการจำแนกกลุ่มจากขนาดรูปร่างและลักษณะภายนอกต่างๆ เช่น รูปร่างเล็ก หัวกลม ใบหูยาว และมีขนสั้น เป็นโดยสุนัขบางสายพันธุ์อาจปรากฏในกลุ่มมากกว่าหนึ่งกลุ่มก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีลักษณะตรงกับการจำเเนกหลายๆ ประเภท เราจะมาดูกันที่อย่างเเรกคือการจำเเนกด้วยขนาดรูปร่าง ซึ่งมันคือลักษณะที่สำคัญที่สุดในการจำแนกพันธุ์สุนัข แบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ โดยวัดจากจุดสูงสุดบนแผ่นหลังซึ่งตรงกับไหล่สุนัขความสูงของสุนัขเป็นเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ตัดสินในการประกวดสุนัข โดยความแตกต่างของขนาดรูปร่างมีรายละเอียดคือ หากเป็นสุนัขขนาดใหญ่ จะมีความสูงเกิน 61 ซม. ส่วนสุนัขขนาดกลาง จะมีความสูง ระหว่าง 46-61 ซม. ส่วนขนาดเล็ก จะมีความสูงน้อยกว่า 46 ซม. มาดูกันที่รูปทรงของหัวนั้นอาจแบ่งลักษณะรูปทรงของหัวเป็นได้ 3 แบบด้วยกัน คือ หัวรูปทรงกลม ยาว และสี่เหลี่ยม สุนัขที่มีหัวรูปทรงกลมมักจะมีจมูกสั้น สุนัขที่มีหัวรูปทรงยาวมักจะมีจมูกยาวกว่าและมีปลายจมูกค่อนข้างแหลม สุนัขที่มีหัวรูปทรงสี่เหลี่ยมมักจะมีขากรรไกรที่ค่อนข้างสั้นและแข็งแรง โดยรูปทรงของหัวสามารถบ่งบอกต้นกำเนิดของพันธุ์สุนัขได้ …