จัดกลุ่มสุนัขเลี้ยง Archive

การจัดกลุ่มสุนัขเลี้ยง

การจัดกลุ่มสุนัขเลี้ยง กลุ่มของสุนัขที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดก็เห็นจะเป็นกลุ่มสุนัขเลี้ยง ซึ่งก็มีพื้นฐานในการจำเเนกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามการใช้ประโยชน์ของสุนัขชนิดนั้นๆ แม้ว่าสุนัขหลายพันธุ์จะถูกเลี้ยงในฐานะสัตว์เลี้ยงโดยไม่สนใจถึงต้นกำเนิดของพวกมันก็ตาม แต่สุนัขเหล่านี้ก็มักจะนำมาใช้ในงานเฉพาะทางต่างๆ เช่นใช้ดูแลฝูงสัตว์ ล่าสัตว์ หรือเฝ้ายาม ลักษณะโครงสร้าง พฤติกรรม และอารมณ์ของสุนัขแต่ละพันธุ์มาจากการพัฒนาสุนัขเพื่อวัตถุประสงค์ ดังกล่าว โดยสามารถแบ่งสุนัขออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกันตามวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานของสุนัขในแต่ละกลุ่มต่อวิถีชีวิตประจำวันของมนุษย์ สำหรับกลุ่มแรกนั้นจะเป็น สุนัขใช้ในกีฬาล่าสัตว์ โดยสุนัขในกลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยในการล่าสัตว์ โดยสามารถทำงานใกล้ชิดกับมนุษย์ หรือเจ้าของของพวกมันได้เป็นอย่างดีในแบบที่เรียกว่าตัวต่อตัวกันเลยทีเดียว ซึ่งก็สามารถใช้เพื่อสะกดรอยค้นหาสัตว์ หรือจะบอกที่ซ่อนและนำสัตว์ที่ถูกยิงกลับมาให้ผู้เป็นนายของมัน โดยสุนัขในกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นสุนัขที่สอนง่าย ฉลาด และตอบสนองว่องไว เป็นอย่างมาก ซึ่งก็ได้แก่ สุนัขสายพันธุ์สเปเนียล เซตเทอร์ รีทรีฟเวอร์ พูเดิล และพอยเทอร์ เป็นต้น ส่วนในกลุ่มของสุนัขใช้งาน นั้น พวกมันจะได้รับการฝึกฝนให้ทำงานในรูปแบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และความต้องการของมนุษย์และชุมชนมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ เช่น การเฝ้ายาม, เฝ้าฝูงสัตว์ หรือจะเป็นการลากเลื่อนน้ำแข็ง เป็นต้น ซึ่งในบางประเทศนั้น ฐานะของสุนัขอาจมีสถานะที่ไม่แตกต่างจากปศุสัตว์มากนัก ก็คือ พวกมันจะถูกเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสุนัขสำหรับต้อนฝูงสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ซึ่งเราจะเห็นภาพนั้นกันอย่างชินตาแล้ว ทางด้านของกลุ่มของสุนัขที่เลี้ยงเป็นเพื่อน นั้นก็มีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงที่ชัดเจนอย่างมาก คือเป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงาตามค่านิยมของสังคม โดยมันเเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในราชสำนักยุโรป เมื่อประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งสายพันธุ์ที่นำมาเลี้ยงนั้น ก็มักจะเป็นสุนัขขนาดเล็กและมีนิสัยเรียบร้อย สามารถดูเเลได้ง่าย มีความน่ารักเเละเป็นมิตรมาก ซึ่งในระยะเวลาหลังมานี้ก็มีหลายพันธุ์ที่ผันตัวมาเป็นดาราเเสดงหนังได้อีกด้วย ในส่วนสุนัขต้อนฝูงสัตว์นั้น นับได้ว่าสุนัขในกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายฝูงปศุสัตว์มาหลายศตวรรษแล้ว โดยเฉพาะควบคุมฝูงแกะหรือฝูงโค แต่ก็อาจมีบางชุมชนที่ใช้สุนัขต้อนฝูงกวางหรือไก่ …